วิสัยทัศน์

ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหาร ที่อร่อย มีคุณภาพ ท่ามกลางประสบการณ์ ที่ประทับใจ และสร้างโอกาสความก้าวหน้า ให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

ส่งมอบสุขภาพที่ดีและเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า ด้วยอาหารที่มีคุณภาพและความอร่อย พร้อมทั้งให้บริการอันเป็นเลิศ ในราคาที่เหมาะสม

รับรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ ลูกค้า

สร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ของบริษัททั้งหมด

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ บริษัทในระยะยาว

สร้างความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน

สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของบริษัท