SET: M
52.75 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.50
% เปลี่ยนแปลง: 0.96%
วันก่อนหน้า: 52.25
ราคาเปิด: 52.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,417,345
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 74,448,475
ช่วงราคาระหว่างวัน: 52.00 - 52.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 49.00 - 57.25