SET: M
54.50 THB
เปลี่ยนแปลง: -0.50
% เปลี่ยนแปลง: -0.91%
วันก่อนหน้า: 55.00
ราคาเปิด: 54.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,523,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 83,008,450
ช่วงราคาระหว่างวัน: 54.25 - 55.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 44.25 - 60.25