SET: M
51.00 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.50
% เปลี่ยนแปลง: 0.99%
วันก่อนหน้า: 50.50
ราคาเปิด: 50.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,834,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 92,337,150
ช่วงราคาระหว่างวัน: 49.75 - 51.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 43.75 - 61.00