SET: M
55.75 THB
เปลี่ยนแปลง: -0.25
% เปลี่ยนแปลง: -0.45%
วันก่อนหน้า: 56.00
ราคาเปิด: 56.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 259,357
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 14,465,200
ช่วงราคาระหว่างวัน: 55.50 - 56.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 49.25 - 60.25