SET: M
ราคาล่าสุด:
52.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%):
+0.50 (0.96%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
1,417,345
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
74,448,475

การแบ่งส่วนรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ข่าวล่าสุด

แจ้งรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ เรา

โทร: 02-836-1000  

อีเมล รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้