แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564

PDF 1.14 MB

ปี ดาวน์โหลด
2564
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564
เว็บแคสต์
2563
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2563 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2563 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2563
เว็บแคสต์
2562
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2562 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2562 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2562
เว็บแคสต์
2561
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2561 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2561 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2561
เว็บแคสต์
2560
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2560 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2560 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2560 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2560
เว็บแคสต์
2559
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2559 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2559 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2559 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2559
เว็บแคสต์
2558
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2558 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2558 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2558 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2558
เว็บแคสต์
2557
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการปี 2557 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2557 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2557 แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2557
เว็บแคสต์
2556
เอกสารนำเสนอ
แถลงผลประกอบการปี 2556
เว็บแคสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

PDF 1.14 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

PDF 1.69 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ครั้งที่ 3/2556

PDF 1.64 MB