ปัจจัยความเสี่ยง ปี 2564

PDF 139.31 KB

ปัจจัยความเสี่ยง ปี 2563

PDF 162.42 KB