SET: M
ราคาล่าสุด:
57.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%):
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
241,563
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
13,897,500

การแบ่งส่วนรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ข่าวล่าสุด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

การจ่ายปันผลระหว่างกาล

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ เรา

โทร: 02-836-1000  

อีเมล รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้