SET: M
52.00 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.25
% เปลี่ยนแปลง: 0.48%
วันก่อนหน้า: 51.75
ราคาเปิด: 51.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,785,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 144,427,050
ช่วงราคาระหว่างวัน: 51.00 - 52.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 40.00 - 71.00