SET: M
51.25 THB
เปลี่ยนแปลง: +1.50
% เปลี่ยนแปลง: 3.02%
วันก่อนหน้า: 49.75
ราคาเปิด: 49.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,410,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 122,585,575
ช่วงราคาระหว่างวัน: 49.75 - 51.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 40.00 - 79.00