SET: M
71.00 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.50
% เปลี่ยนแปลง: 0.71%
วันก่อนหน้า: 70.50
ราคาเปิด: 70.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 80,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 5,668,800
ช่วงราคาระหว่างวัน: 70.25 - 71.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 67.75 - 81.00