SET: M
68.50 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.50
% เปลี่ยนแปลง: 0.74%
วันก่อนหน้า: 68.00
ราคาเปิด: 68.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 96,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 6,576,000
ช่วงราคาระหว่างวัน: 68.25 - 68.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 67.75 - 81.00