SET: M
46.25 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.25
% เปลี่ยนแปลง: 0.54%
วันก่อนหน้า: 46.00
ราคาเปิด: 46.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 680,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 31,242,475
ช่วงราคาระหว่างวัน: 45.25 - 46.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 40.00 - 77.75