SET: M
58.00 THB
เปลี่ยนแปลง: +1.00
% เปลี่ยนแปลง: 1.75%
วันก่อนหน้า: 57.00
ราคาเปิด: 57.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 970,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 56,308,725
ช่วงราคาระหว่างวัน: 57.50 - 58.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 40.00 - 81.00